Zabezpieczenie wyrobu gotowego

ZABEZPIECZENIE WYROBU GOTOWEGO

Świadczymy kompleksową usługę zabezpieczenia wyrobu gotowego, w ramach której dokonujemy kontroli jakościowej, gwarantującej dostawę do odbiorcy finalnego tylko produktów w pełni zgodnych ze specyfikacją. Stanowi to skuteczną alternatywę dla kontroli przeprowadzanych przez pracowników etatowych zakładu. Nasza usługa w znaczący sposób wpływa na poprawę jakości oferowanych produktów, a także pozwala wyeliminować nieprzewidziane i zazwyczaj wysokie koszty związane z reklamacjami zgłaszanymi przez odbiorców finalnych.

Proponowaną przez nas usługę można wykorzystać również do prewencyjnej kontroli poziomu jakości produkcji. W przypadku wykazanej przez nas niezgodności, nasz Klient ma możliwość podjęcia działań eliminujących przyczyny ich powstania przed otrzymaniem zastrzeżeń lub reklamacji ze strony swojego odbiorcy.