Usługi

USŁUGI

Wykonywaniem prac wsparcia produkcji zajmują się wykonawcy usługi. Prace wspierające produkcję to procesy, w których poprzez kombinację pracy ludzkiej, środków i przedmiotów pracy oraz przy użyciu właściwej technologii powstają nowe dobra, czyli produkty i usługi.

Między innymi:

  • praca na liniach produkcyjnych – operator maszyn/ urządzeń,
  • prace na stanowiskach montażowych – montaż/ podmontaż części, podzespołów i komponentów,
  • lekkie prace transportowe przy użyciu ręcznych wózków widłowych,
  • prace magazynowe – składowanie, pakowanie, transport, konfekcjonowanie,
  • prace konserwacyjne – konserwacja, czyszczenie maszyn i urządzeń.

W odpowiedzi na zapytania ze strony naszych klientów, rozszerzyliśmy ofertę o rozwiązania na czas walki z pandemią:

  • kontrola ruchu z pomiarem temperatury
  • dezynfekcja z ozonowaniem pomieszczeń

Powierzenie nam odpowiedzialności za dostarczanie na czas odpowiedniej ilości właściwie wykonanych części lub zmontowanych komponentów pozwala na zachowanie ciągłości produkcji przy zapewnieniu wymaganej jakości. Dodatkowe korzyści dla Klienta to oszczędność czasu oraz znaczne zmniejszenie kosztów produkcji, które uzyskujemy dzięki optymalnemu doborowi rozwiązań personalnych.

Operatorzy dedykowani do wykonywania tej usługi, są przez nas odpowiednio rekrutowani i przeszkoleni. Przejmując na siebie proces wsparcia produkcji, AAS odciąża swoich Klientów w zakresie rekrutacji, obsługi kadrowo–płacowej, szkolenia BHP, nadzoru nad pracownikami oraz gwarantuje terminową realizację zamówień.

Na życzenie Zleceniodawcy, możemy zapewnić także wsparcie w zakresie zorganizowania logistyki wewnątrz-zakładowej, optymalizacji standardów pracy, przygotowania powierzchni oraz stanowisk roboczych (lay-out), jak również organizacji pracy i nadzoru nad nią.

Wszystkie te działania podejmujemy w celu zapewnienia najwyższej jakości realizowanych zleceń. Działamy, szybko, sprawnie i elastycznie, dostosowując się do bieżących potrzeb i zamówień jakie otrzymuje nasz Klient.

Zapewniamy wykwalifikowanych pracowników oraz ponosimy odpowiedzialność za wszystkie aspekty wykonywanej przez nich pracy, a w szczególności za jakość finalnych produktów.