Rezydentura

REZYDENTURA

Nasze doświadczenia potwierdzają, że problemy jakościowe najlepiej rozwiązuje się na drodze bezpośredniego kontaktu. Jednak osobiste spotkania dostawcy z Klientem mogą być czasochłonne i generować wysokie koszty. Dlatego, proponujemy rozwiązanie polegające na reprezentowaniu dostawcy u jego Klienta przez naszego Inżyniera Rezydenta, który dba o wyjaśnianie oraz skuteczne rozwiązywanie kwestii jakościowych.

Głównymi obowiązkami Rezydenta są:
  • szybka reakcja na zaistniały problem,
  • weryfikacja wady i jej analiza,
  • natychmiastowy kontakt z dostawcą w celu przekazania szczegółów (zrobienie zdjęć, wysyłka części do analizy),
  • systematyczne wizyty w zakładzie produkcyjnym Klienta i uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach,
  • utrzymywanie dobrych relacji z inżynierami zakładu.