Outsourcing

Wsparcie produkcji

Wykonujemy wysokiej jakości usługę wsparcia produkcji, która łączy pracę ludzką, środki i przedmioty pracy oraz właściwe technologie.

Oferujemy usługi w zakresie:

  • pracy na liniach produkcyjnych – operator maszyn/ urządzeń,
  • pracy na stanowiskach montażowych – montaż/ podmontaż części, podzespołów i komponentów,
  • lekkich prac transportowych przy użyciu ręcznych wózków widłowych,
  • prac magazynowych – składowanie, pakowanie, transport, konfekcjonowanie,
  • prac konserwacyjnych – konserwacja, czyszczenie maszyn i urządzeń.

Powierzenie nam odpowiedzialności za dostarczanie na czas odpowiedniej ilości właściwie wykonanych części lub zmontowanych komponentów pozwala na zachowanie ciągłości produkcji przy zapewnieniu wymaganej jakości. Dodatkowe korzyści dla Klienta to oszczędność czasu oraz znaczne zmniejszenie kosztów produkcji, które uzyskujemy dzięki optymalnemu doborowi rozwiązań personalnych.

Operatorzy dedykowani do wykonywania tej usługi, są przez nas odpowiednio rekrutowani i przeszkoleni. Przejmując na siebie proces wsparcia produkcji, AAS odciąża swoich Klientów w zakresie rekrutacji, obsługi kadrowo–płacowej, szkolenia BHP, nadzoru nad pracownikami oraz gwarantuje terminową realizację zamówień.

Wszystkie te działania podejmujemy w celu zapewnienia najwyższej jakości realizowanych zleceń. Działamy, szybko, sprawnie i elastycznie, dostosowując się do bieżących potrzeb i zamówień jakie otrzymuje nasz Klient.

Zapewniamy wykwalifikowanych pracowników oraz ponosimy odpowiedzialność za wszystkie aspekty wykonywanej przez nich pracy, a w szczególności za jakość finalnych produktów.

 

Selekcja i naprawa komponentów

AAS specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów jakościowych swoich Klientów poprzez selekcję, kontrolę oraz naprawę komponentów na każdym etapie dostaw. Stosowanie tego rozwiązania pozwala uzyskać wydajną, tanią i skuteczną metodę zmniejszania problemów w obszarze jakości, a co za tym idzie, umożliwia ciągłe polepszanie jakości produkcji.

Prowadzimy szczegółową analizę zgodności poszczególnych części lub komponentów z dostarczoną specyfikacją i dokonujemy selekcji tych produktów, które nie spełniają zawartych w instrukcji norm jakościowych. Prace te, wykonywane zgodnie z procedurami systemu ISO, pozwalają naszym Klientom na zwiększenie wydajności oraz skuteczną eliminację problemów jakościowych.

Gwarantujemy, że po dokonaniu kontroli i selekcji na linię produkcyjną u odbiorcy docierają wyłącznie te części, które są zgodne ze szczegółową specyfikacją jakościową.

 

Zabezpieczenie wyrobu gotowego

Świadczymy kompleksową usługę zabezpieczenia wyrobu gotowego, w ramach której dokonujemy kontroli jakościowej, gwarantującej dostawę do odbiorcy finalnego tylko produktów w pełni zgodnych ze specyfikacją. Stanowi to skuteczną alternatywę dla kontroli przeprowadzanych przez pracowników etatowych zakładu. Nasza usługa w znaczący sposób wpływa na poprawę jakości oferowanych produktów, a także pozwala wyeliminować nieprzewidziane i zazwyczaj wysokie koszty związane z reklamacjami zgłaszanymi przez odbiorców finalnych.

Proponowaną przez nas usługę można wykorzystać również do prewencyjnej kontroli poziomu jakości produkcji. W przypadku wykazanej przez nas niezgodności, nasz Klient ma możliwość podjęcia działań eliminujących przyczyny ich powstania przed otrzymaniem zastrzeżeń lub reklamacji ze strony swojego odbiorcy.

 

Rezydentura

Nasze doświadczenia potwierdzają, że problemy jakościowe najlepiej rozwiązuje się na drodze bezpośredniego kontaktu. Jednak osobiste spotkania dostawcy z Klientem mogą być czasochłonne i generować wysokie koszty. Dlatego, proponujemy rozwiązanie polegające na reprezentowaniu dostawcy u jego Klienta przez naszego Inżyniera Rezydenta, który dba o wyjaśnianie oraz skuteczne rozwiązywanie kwestii jakościowych.

Głównymi obowiązkami Rezydenta są:

  • szybka reakcja na zaistniały problem,
  • weryfikacja wady i jej analiza,
  • natychmiastowy kontakt z dostawcą w celu przekazania szczegółów (zrobienie zdjęć, wysyłka części do analizy),
  • systematyczne wizyty w zakładzie produkcyjnym Klienta i uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach,
  • utrzymywanie dobrych relacji z inżynierami zakładu.

 

Audyty VDA 6.3

Nasi certyfikowanie audytorzy przeprowadzają usługę profesjonalnego i rzetelnego audytu procesu według VDA 6.3. Wynikiem audytu jest raport ze wskazanymi potencjalnymi obszarami do poprawy. Powierzenie tej usługi w ręce naszych specjalistów pozwala zaoszczędzić bezcenny czas oraz pieniądze.

 

CSL 2

Usługa obejmuje 100% kontrolę wyrobu poza procesem produkcyjnym, wykonywaną przez pracowników dostawcy. Jest to dwukrotna kontrola, podczas wykonania której zapewniamy wszystkie niezbędne procedury jakościowe, dla dostarczenia najwyższej jakości pry przeprowadzonych kontrolach.