Nasze standardy

NASZE STANDARDY

Wszyscy Wykonawcy usługi zatrudnieni w Automotive Assembly Systems przechodzą okresową weryfikację wiedzy i kwalifikacji. Składają się na nią testy z zakresu znajomości rysunku technicznego, test na powtarzalność podejmowanych decyzji czy test praktyczny (manualny). W przypadku akcji wymagających dodatkowego instruktażu organizowane są szkolenia z udziałem pracowników naukowych wyższych uczelni technicznych oraz Inżynierów / Technologów.

Każdy Operator:

– jest przeszkolony z zakresu BHP – posiada ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – ma opracowaną Ocenę Ryzyka Zawodowego – jest wyposażony w odzież roboczą adekwatną do wykonywanej pracy i pory roku – jest silnie motywowany poprzez jasny system premiowania i nagród.

Posiadamy:

– kadrę wyszkolonych Menedżerów regionalnych, Koordynatorów i Operatorów – ubezpieczenie Kontraktowe, Deliktowe i Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie 1.000.000 zł w PZU S.A. – opracowaną procedurę Permanentnej Gotowości do Realizacji Usługi pozwalającą nam na reakcję już do 60 minut po zgłoszeniu problemu.

Korzyści finansowe:

Współpraca z AAS w ramach umowy outsourcingowej pozwala naszym Klientom na spore obniżenie kosztów pracy. W przeliczeniu na jednego pracownika, któremu zlecane są zadania związane ze wsparciem produkcji koszt zatrudnienia przy umowie z AAS jest o 15% niższy niż koszt stworzenia takiego etatu w firmie i o 20% niższy niż ten sam pracownik pozyskany za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.