Minőségpolitika

POLITYKA JAKOŚCI

Firma Automotive Assembly Systems świadczy usługi z zakresu wsparcie produkcji, kontroli, naprawy, optymalizacji, podmontażu części, podzespołów i komponentów dla przemysłu wielkoseryjnego, głównie w branży motoryzacyjnej, RTV i AGD. Zależy nam, aby móc budować sukces naszych klientów, dlatego realizujemy usługi zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.

Zgodnie z naszą misją – Zawsze blisko Klienta – otaczamy naszych partnerów opieką, zapewniając najwyższej jakości usługi, służąc czasem i pomocą.

Stosując się do obowiązujących przepisów prawnych, konsekwentnie budujemy zaufanie klientów do firmy  Automotive Assembly Systems, dla której jakość oznacza zaspokojenie ich potrzeb i wymagań.

Zarząd Automotive Assembly Systems bierze odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich warunków w zakresie ochrony życia i zdrowia wszystkich osób znajdujących się na terenie firmy oraz minimalizuje wynikające z działalności firmy negatywne skutki dla środowiska.

Kierownictwo firmy zobowiązuje się do spełnienia wymagań jakościowych, bhp i ochrony środowiska poprzez:

 • Ciągłe doskonalenie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.
 • Dążenie do uzyskania pozycji międzynarodowego lidera w zakresie kontroli jakości.
 • Poszerzanie zakresu oferty świadczonych usług.
 • Wykorzystanie dostępnych rozwiązań do rozwoju usługi w niezagospodarowanych dotychczas gałęziach przemysłu.
 • Wyprzedzanie oczekiwań Klientów.
 • Oferowanie kompleksowych rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo na każdym etapie łańcucha dostaw.
 • Zwiększanie poziomu satysfakcji Klientów z usług świadczonych przez Automotive Assembly Systems.
 • Współpracę z największymi światowymi koncernami z branży Automotive oraz producentami AGD i elektroniki użytkowej.
 • Wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu IT
 • Usprawnianie procesów wewnętrznych zgodnie z Lean Management.
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników.
 • Ciągłe doskonalenie działań w zakresie BHP i ochrony środowiska oraz stałe monitorowanie w celu zapobiegania potencjalnym awariom, wypadkom, chorobom zawodowym i innym zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
 • Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych oraz zapobieganie zanieczyszczeniom.
 • Spełnianie wymagań prawnych, klientów oraz wewnętrznych, związanych z jakością, bhp i ochroną środowiska.
 • Zapewnienie niezbędnych zasobów i środków na realizację programów i zadań w zakresie realizacji polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Polityka systemu zarządzania firmy Automotive Assembly Systems tworzy ramy do określania celów jakościowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiskowych i odpowiedzialności za ich realizację na każdym szczeblu zarządzania.

Wrocław 23.07.2018