Certyfikaty

CERTYFIKAT ISO 9001

Firma Automotive Assembly Systems Sp. z o.o. w 2011 roku przeszła pozytywnie audit certyfikujący wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009.

Jednostką certyfikującą, potwierdzającą zgodność spełnienia wymagań jest TÜV Hessen.

Certyfikat ISO 9001:2008, przyznany Automotive Assembly Systems, obejmuje wszystkie procesy główne i wspomagające zachodzące w firmie.