Certyfikaty

CERTYFIKAT ISO 9001

Firma AAS w 2020 roku przeszła pozytywnie audit certyfikujący wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z EN ISO 9001:2015

Jednostką certyfikującą, potwierdzającą zgodność spełnienia wymagań jest TÜV Hessen.

Certyfikat ten obejmuje wszystkie procesy główne i wspomagające zachodzące w firmie.